* دوره انتشار: دو فصلنامه

* نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی (Research Article)

* نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: از طریق ارسال ایمیل به نویسندگان

* نوع گواهی پذیرش مقاله: تاریخ انتشار و کد DOI مقاله ذکر می‌گردد

* نام نرم افزار مشابهت یاب مورد استفاده برای بررسی مقالات: همیاب

* روش ارزیابی: همتراز، دوسو پنهان (داوران مشخصات نویسنده ها را ندارند و نویسنده ها نیز اطلاعاتی از داوران ندارند.)

* مدت زمان ارزیابی اولیه مقاله: 10 روز

* مدت زمان ارزیابی مقاله توسط داوران: 2 الی 3 ماه

* نحوه ارتباط با دفتر مجله: از طریق بخش تماس با ما

* آغاز انتشار مجله: سال 1402

* نحوه دسترسی به متن مقالات: این نشریه از نوع نشریات دسترسی باز (Open Access) است و دانلود مقالات رایگان می‌باشد. 

* چگونه به نشریه مقاله را ارسال کنم؟ از طریق بخش راهنمای نویسندگان

 

+ از هر نویسنده در سال فقط و فقط یک مقاله منتشر می شود، لذا قبل از ارسال مقاله در خصوص مقالاتی که خود یا نویسنده های همکارتان در نوبت چاپ و انتشار دارند اطمینان حاصل فرمایید. 

+ این فصلنامه از قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) تبعیت می کند.

 

سرفصل‌های علمی

از جمله رئوس (سرفصل‌های علمی) مهم و اصلی مجله عبارت است از:

 • حقوق بورس و بازارهای اوراق بهادار (بورس‌ها، تشکل‌های خودانتظام، فعالان بازار سرمایه، حقوق شرکت‌ها و نهادهای مالی، نظارت و دخالت در بازار اوراق بهادار، ابزارهای مالی، معاملات اوراق بهادار، بازارهای بین‌المللی سرمایه، حقوق عمومی بازار سرمایه و...)
 • حقوق بازار پول و حقوق بانکی (مسائل حقوقی- اقتصادی مترتب بر بازار پول، ارز، اعتبارات، وام‌ها، خلق پول، رمز ارز و پول‌های جدید، بانکداری نوین، پرداخت‌های بین‌المللی و...)
 • حقوق بازارهای بیمه (مسائل حقوقی- اقتصادی بیمه و بیمه‌گری)
 • حقوق خصوصی‌سازی (الگوها و روش‌های خصوصی‌سازی، مبانی حقوقی- اقتصادی خصوصی‌سازی، دخالت دولت در بازار، حکمرانی مطلوب در بازارهای مالی- اقتصادی و...)
 • حقوق رقابت (قانون رقابت، انحصار، رویه‌های ضد رقابتی یا شیوه‌های جبران آن و...)
 • حقوق محاسباتی، حسابداری و حسابرسی (مباحث و مسائل حقوقی حسابداری و حسابرسی)
 • حقوق بودجه، مالیاتی و مالیه عمومی
 • حقوق و اقتصاد توسعه، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری
 • حقوق گمرک، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
 • حقوق کسب و کارها، اصناف و بنگاه‌های اقتصادی
 • تحلیل اقتصادی یا مالی حقوق و تحلیل حقوقی اقتصاد یا مالی
 • حقوق مالی و اقتصادی بین‌المللی
 • حقوق اقتصادی اجتماعی و حقوق فقرزدایی
 • سیاست‌گذاری، تقنین و مقررات‌گذاری در بازارهای مالی
 • حقوق مالی و اقتصادی دانش‌بنیان
 • مبانی فقهی حقوق مالی- اقتصادی
 • نقد کتاب، قوانین و مقررات، مقاله و آثار علمی حوزه‌های مالی و اقتصادی
 • سایر زمینه‌های حقوق مالی و اقتصادی

 

اهداف و چشم انداز

 • انتشار یافته‌های نو در حقوق مالی و اقتصادی و مسائل پژوهشی مربوط به کسب و کار در حوزه بازار سرمایه، بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی، حقوق عمومی اقتصادی، مالیه عمومی و مالیات، گمرک و مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی
 • زمینه‌سازی بستر مطالعاتی و پژوهشی مناسب به‌منظور ارتقای سطح علمی جامعه هدف و حل موضوعات و معضلات مالی و اقتصادی کشور براساس اصول حقوقی و قانونی
 • طرح‌ مسائل‌ علمی‌ جدید، تولید علم در حوزه ادبیات حقوقی مرتبط با اهداف مجله
 • بسترسازی همکاری و ارتباط‌ نشریه با انجمنهای علمی، مراکز تحقیقاتی،‌ صنعت و دستگاه‌های اجرایی- عملیاتی به‌‌منظور انتقال‌ و تبادل ‌آموخته‌ها، تجربیات‌ و دستاوردهای‌ علمی
 • مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ نوین حقوقی در حوزه مالی- اقتصادی
 • برخورداری از مطالعات و پژوهش‌های کشورهای پیشرو در زمینه‌های مرتبط با حقوق مالی و اقتصادی
 • حمایت علمی از پژوهش‌ها، کرسی‌های علمی، گزارش‌های پژوهشی و طرح‌های نخبگانی مرتبط با حوزه‌های حقوق مالی و حقوق اقتصادی در نشریه
 • آسیب‌شناسی نهادها، عملکردها و مسائل روز جامعه در حوزه‌های راهبردی مجله

 

 معیارهای پذیرش و انتشار آثار در مجله

تدوین مقالات و انتشار در این فصلنامه با توجه به معیارهای ذیل خواهد بود:

 • حاوی یافته‌های جدید علمی حاصل از طرح‌های پژوهشی، رساله‌های تحقیقاتی و سایر تولیدات پژوهشی اعم از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای، نظری و تطبیقی همراه با ارائه نظریه یا روش جدید در راستای حل مسائل کشور با دو ویژگی اصالت و ابداع باشد.
 • دارای پیشنهادات علمی- کاربردی در مسیر شناسایی و حل حداقل یکی از مسایل مالی- اقتصادی روز و پاسخ به یک مشکل یا مسأله عمومی جامعه از بستر تحلیل و پژوهش حقوقی باشد.
 • دارای مضامین و محتوی بین رشته‌ای (حقوق، مالی و اقتصاد) باشد.
 • در ارتباط با حداقل یکی از محورها و سرفصل‌های مدنظر مجله باشد.
 • در بردارنده تحلیل علمی از موضوع مورد تحقیق و آسیب‌شناسی مشکلات یا تهدیدهای ناشی از معضلات مالی و اقتصادی در کشور باشد.
 • مشتمل بر یافته‌های پژوهشی بدیع باشد و از روش علمی مشخصی در تحقیق تبعیت نماید.