اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

 

  • انتشار یافته‌های نو در حقوق مالی و اقتصادی و مسائل پژوهشی مربوط به کسب و کار در حوزه بازار سرمایه، بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی، حقوق عمومی اقتصادی، مالیه عمومی و مالیات، گمرک و مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی
  • زمینه‌سازی بستر مطالعاتی و پژوهشی مناسب به‌منظور ارتقای سطح علمی جامعه هدف و حل موضوعات و معضلات مالی و اقتصادی کشور براساس اصول حقوقی و قانونی
  • طرح‌ مسائل‌ علمی‌ جدید، تولید علم در حوزه ادبیات حقوقی مرتبط با اهداف مجله
  • بسترسازی همکاری و ارتباط‌ نشریه با انجمنهای علمی، مراکز تحقیقاتی،‌ صنعت و دستگاه‌های اجرایی- عملیاتی به‌‌منظور انتقال‌ و تبادل ‌آموخته‌ها، تجربیات‌ و دستاوردهای‌ علمی
  • مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ نوین حقوقی در حوزه مالی- اقتصادی
  • برخورداری از مطالعات و پژوهش‌های کشورهای پیشرو در زمینه‌های مرتبط با حقوق مالی و اقتصادی
  • حمایت علمی از پژوهش‌ها، کرسی‌های علمی، گزارش‌های پژوهشی و طرح‌های نخبگانی مرتبط با حوزه‌های حقوق مالی و حقوق اقتصادی در نشریه
  • آسیب‌شناسی نهادها، عملکردها و مسائل روز جامعه در حوزه‌های راهبردی مجله