حقوق و تعهدات کارگزاران بیمه شناورهای دریایی با نگاهی بر قوانین داخلی و دعاوی بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه شناورهای دریایی سهم بسزایی در عرصه تجارت بین‌الملل و ارائه خدمات دریایی از قبیل تجارت، حمل و نقل بین‌المللی کالا، انجام خدمات از طریق شناور (نظیر کشتی‌های لنگرانداز، اقامتی) بر عهده دارند و علی‌رغم پیشرفت‌های فنی و ارتقای تکنولوژی‌های مورد استفاده، همچنان خطرات گسترده‌ای شناورها، کالاهای مورد حمل و محیط زیست دریایی را تهدید می‌نماید؛ لذا اخذ پوشش‌های بیمه‌ای شناورهای دریایی علی‌الخصوص شناورهای مرتبط به صنایع نفت و گاز، یک انتخاب تجاری نبوده بلکه یک اجبار و الزام قانونی است.

 در این راستا و با توجه به تخصصی بودن موضوع بیمه شناورها و ریسک‌های عدیده و بسیار مهمی که در عرصه دریا وجود داشته که ممکن است منافع عموم جامعه را تهدید نماید، افراد متخصص (کارگزاران) تلاش می‌نمایند بهترین بیمه شناور را از لحاظ قیمت و پوشش ریسک‌ها به مالکان شناورها پیشنهاد داده و یا به صورت واسطه ‌این بیمه‌ها را برای بیمه‌گذاران اخذ نمایند تا ضمن حفظ منافع اقتصادی مالکان شناورها، امکان جبران خسارات دریایی و کاهش خسارات به عموم جامعه میسر گردد؛ این کارگزاران در مقابل بیمه‌گران و بیمه‌گذاران دارای حقوق و تعهداتی هستند که نقض هر یک از این حقوق و تعهدات ممکن است منجر به اخلال در قرارداد بیمه و در نتیجه عدم جبران خسارت توسط بیمه‌گران گردد. ازاین‌رو در این مقاله تلاش شده است قانون بیمه ایران و آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه مورد بررسی قرار گرفته و با بررسی پرونده‌های بین‌المللی، حقوق و تعهدات کارگزاران شناورهای دریایی نسبت به بیمه‌گر و بیمه‌گذار مورد شناسایی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها