حقوق و تعهدات کارگزاران بیمه شناورهای دریایی با نگاهی بر قوانین داخلی و دعاوی بین‌المللی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 75-100

10.48300/jfel.2023.177145

میلاد حسینی بلوچی؛ نسیم برخی؛ محمود باقری


آسیب‌شناسی حقوقی مزایده در معاملات دولتی ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 101-126

10.48300/jfel.2023.413833.1006

هدایت فرخانی؛ روح الله پوریا


گزارش نشست حقوقی: ایفای تعهد و استیفای دین ناشی از اوراق بهادار در فرآیند اجرا

دوره 1، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 127-131

پژوهشکده حقوقی شهر دانش