حقوق و تعهدات کارگزاران بیمه شناورهای دریایی با نگاهی بر قوانین داخلی و دعاوی بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1402

10.48300/jfel.2023.177145

میلاد حسینی بلوچی؛ نسیم برخی؛ محمود باقری


تاثیر سیاست های اقتصادی لیسبون بر تنظیم گری بهتر اتحادیه اروپا؛ رهیافت هایی برای ارتقای نظام تنظیم گری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.48300/jfel.2023.177985

عاطفه مرادی اسلامی؛ نادر میرزاده کوهشاهی


شماره‌های پیشین نشریه